Intra Kredyty - Strona Główna

Oblicz zdolność kredytową

Sprawdź maksymalną kwotę o jaką możesz się ubiegać.

Dalej
Skontaktuj się z nami

Oblicz zdolność kredytową

Liczba osób w gospodarstwie domowym
Łączny dochód netto gospodarstwa domowego miesięcznie
Suma wysokości miesięcznych rat kredytowych gospodarstwa domowego
Suma wysokości limitów kart kredytowych wszystkich kredytobiorców
Suma wysokości dostępnych limitów w rachunkach bieżących wszystkich kredytobiorców
Wiek najstarszego z wnioskodawców
Numer telefonu

WSTECZ